top of page
Search
  • Writer's pictureMurat Basaranlar

Turbulator / Türbülatör

Turbulators are devices addressed to increase efficiency and performances of heat exchangers. A turbulator is especially useful in viscous fluids or in applications where the tubeside coefficient is lower than the shellside or airside coefficient. Its in-tube effect is an increase in Colburn J Factor, thanks to its peculiar design, which transitions the flow from laminar to turbulent. The end result is an enormous increase in heat transfer per length of tube for an increase in pressure drop.

Türbülatörler, ısı eşanjörlerinin verimliliğini ve performansını artırmak için kullanılan ürünlerdir. Bir türbülatör özellikle viskoz akışkanlarda veya tüp tarafı katsayısının kabuk tarafı veya hava tarafı katsayısından düşük olduğu uygulamalarda yararlıdır. Tüp içi etkisi, akışı laminerden türbülansa geçiren kendine özgü tasarımı sayesinde Colburn J Faktörü'nde bir artıştır. Sonuç, basınç düşüşünde bir artış için tüp uzunluğu başına ısı transferinde muazzam bir artıştır.

Türbülatör kullanmanın avantajları:


Isı değiştiricilerin performansını arttırma

Isı transfer verimliliğini arttırma

Isı değiştirici boyutlarını azaltma

Kirlenmeyi azaltma ve boru iç yüzeyinde tabaka oluşumunu azaltma

Laminar akıştan türbülanslı akışa dönüştürme

Borular içindeki akışkan sıcaklığının homojenleştirme

Boruların kendi kendini temizlemesi sağlama

Kolay montaj ve demontaj


Advantages of using turbulator:


Increasing of heat exchanger performances

Increasing of efficiency of heat transfer

Reduction of heat exchanger sizes

Reduction of Fouling and Film building inside tubes

Conversion of laminar flow to turbulent flow

Uniformity of fluid temperature inside tubes

Increasing of self-cleaning of tubes

Easy to install and remove


141 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page